Söndagar för alla generationer

Söndagen är en viktig dag för vår församling. Då firar vi gudstjänst i olika former tillsammans. Vi firar vi gudstjänst i kyrkan 10:00 med sång, predikan, bön & kompisklubb. Kompisklubben är för alla barn mellan 3-12 år, läs mer här. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen med kyrkfika! En gång i månaden firar vi Supersöndag – en förmiddag med frukost, bön & gudstjänst eller Hemkyrka – en gudstjänst som firas i mindre grupper i hemmen.

Se vår kalender för att veta vad för gudstjänst vi firar på söndag!

Supersöndag
En av våra gudstjänster kallar vi för supersöndag. Den har fokus att dela gemenskap, bönen, ordet och brödet. Supersöndag startar med frukost kl 08.15 sedan fortsätter vi i bön och kl 10.00 firar vi gudstjänst. Gudstjänsten är för alla åldrar och nattvard firas. Krvävs ingen anmälan till frukosten.

Hemkyrka en gudstjänst i hemmen
Hemkyrka är en gudstjänst som firas i hemmen kl 16.00-18.15 där vi vill växa i tro och gemenskap. I hemmet kommer vi lite närmare varandra och det kan upplevas lättare att dela livet och tron. Det finns en hemkyrka för alla generationer och alla är välkomna att delta. Om du vill bli inbjuden till en hemkyrka, hör av dig till vår pastor Rebecka Wiberg