Rebecka Wiberg, Pastor och föreståndare  rebecka.wiberg@pingstkyrkantaberg.com
076 34 019 78

Jonna Almhill,  Barn & familj
jonna.almhill@pingstkyrkantaberg.com

Julia Magnusson, Ungdomsledare
julia.magnusson@pingstkyrkantaberg.com

073 333 73 69

Anna Johnsen, församlingens ordförande
info@pingstkyrkantaberg.com

Övriga kontakter:
LP-kontaken här.
Hopp För Honduras Barnhär.
RPGRiksförbundet pensionärgemenskap  här.