Välkommen att delta i våra olika verksamheter för barn och familj! Verksamheterna är öppna för alla och kostar inget.

Församlingens barn- och familjeverksamhet har som mål att skapa goda och trygga mötesplatser där man känner sig sedd, har roligt och får höra om Jesus. De flesta av våra ledare är volontära och ger av sin tid och engagemang.

Har du frågor om våra verksamheter för Barn & Familj? Hör av dig till Jonna Almhill, barn & familjeledare i församlingen.

Tryck på knapparna för att läsa om våra verksamheter: