Välkommen att delta i våra olika aktiviteter för barn och ungdom! Aktiviteterna är öppna för alla och är gratis.

Vår församlings barn- och ungdomsverksamhet har som mål att skapa goda mötesplatser där barnen blir sedda, få ha roligt och berätta om Jesus.

Har du frågor om aktiviteterna hör av dig till Jonna Almhill, koordinator i församlingen. jonna.almhill@pingstkyrkantaberg.com

Typ Fredá
Tid: 
fredagar 17.30-19.00, jämn vecka
Ålder: 6-12
Exempel på aktiviteter: Lekar och tävlingar m.m

Konfa
Tid: 
Onsdagar kl 16.00
Ålder:  8:an
Exempel på aktiviteter: Bibel-undervisning, gemenskap, fika.

Kompisklubben
Tid:
kl 10 under gudstjänst på söndagar
Ålder: 3-12 år
Exempel på aktiviteter:
Bibelundervisning, lek, pyssel

Liten & Stor
Tid: fredagar 10.00
Ålder: 0-6 år
Exempel på aktiviteter: Sång, lek, fika