Grunden för vår mission är det uppdrag som Jesus själv gav.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19)

Jesus sa också: Allt vad ni har gjort mot en av mina minsta det har ni gjort mot mig. (Matt 25:40)

Vår församling vill vara med och göra Jesus känd runt om i världen. Vi vill att människor ska få möjlighet till frälsning och lära känna sanningen. Jesus såg hela människan, särskilt människor i nöd som han hjälpte på olika sätt. Därför vill vi också att fattiga och förtryckta blir befriade och får en god livssituation. I två sammanhang finns vi med på ett särskilt sätt för att göra detta.

Honduras

I Honduras finns vi med och hjälper fattiga, utnyttjade och många gånger föräldralösa barn till ett människovärdigt liv genom stiftelsen Hopp för Honduras barn.

Mali

I Mali stöder vi församlingar som arbeta under mycket svåra och fattiga förhållande. Samt stöd till kvinnogrupper som arbetar med utbildning.

HONDURAS

I Honduras bedriver vi tillsammans med den nationella församlingsrörelsen Brigadas de Amor Cristiano ett hjälparbete bland barn och ungdomar från fattiga förhållanden.
Det var i början 1970-talet som en av församlingens ungdomar, Elisabeth Johansson, kände Guds kallelse att åka till Honduras för att arbeta med barn som levde under svåra omständigheter. Elisabeth finns fortfarande på plats i landet och arbetar idag som rådgivare till det nationella ledarskapet. Församlingen arbetar tillsammans med ”insamlingsstiftelsen Hopp för Honduras barn” som genom faddrar och annan verksamhet samlar in medel till barnprojekten i Honduras. Läs mer om stiftelsen här.

Daghem och Förskola

I den fattiga stadsdelen Suyapa i utkanten av huvudstaden Tegucigalpa har vi möjlighet att ge ca 100 barn en bättre start i livet med hjälp av undervisning, mat och hälsovård. Barnen har ofta ensamstående mödrar som är beroende av att kunna lämna barnen för att kunna arbeta och tjäna pengar till familjens försörjning. I Suyapa pågår också ett mödraprojekt kallat ”Debora”, som syftar till att föräldrar skall kunna ta hand om sina barn innan de hamnar på gatan. Det finns också en förtroendebank där man kan få möjlighet att ta s.k. microlån för att förbättra sin situation.

Barnbyn Renacer

Cirka två mil utanför huvudstaden, i byn Cofradia, ligger barnbyn Renacer som invigdes 1995. Den byggdes med biståndspengar från SIDA och innehåller sju bostadshus som har plats för 12 barn i varje plus personal. För att få komma till Renacer ska barnet vara föräldralöst, övergivet eller komma från extremt fattiga förhållanden. Varje intagning av barn ska gå genom barndomstolen i Honduras där det fattas beslut om att Renacer får ansvar för barnet. För närvarande bor det ca 30 barn i barnbyn. De får ett hem, mat, kläder, sjukvård och utbildning men framförallt kärlek.
På Renacer finns också en skola från förskoleklass till mellanstadienivå. Skolan är också till för barnen som kommer från byn och trakten runt omkring.

Barnmatsal och Fritidshem

I byn Rincon nära gränsen till El Salvador hjälper vi byns barn med mat, hälsovård och pedagogiska aktiviteter som bl.a innebär hjälp med läxläsning.

Förskola

I byn Corozal som ligger i norra Honduras vid Karibiska havet bor det ett minoritetsfolk som kallas garifuna. Här finns det en förskola.

MALI

Mali – I hjärtat av Västafrika – är Afrikas sjunde största land, men också ett av världens fattigaste länder. Ett land med rika kulturella traditioner. Redan på medeltiden var ökenstaden Timbuktu ett begrepp som lärostad för muslimer. Den Maliska kulturen kan man beskriva som en blandning av nordafrikansk arabisk kultur och det Västafrika.
Under sent 1800-tal blev Mali en fransk koloni som en del av det som kallades Franska Sudan. 1959 fick man åter sin självständighet tillsammans med Senegal I en federation och 1960 blev Mali en egen suverän nation. Efter en lång period av enpartistyre blev Mali en demokratisk fler partistat 1991. I en militärkupp 2012 avsattes presidenten och landet är I praktiken delad I två delar. Tuareggerillan har utropat en egen stat, Azawad, i de norra delarna av landet. Man kan beskriva det som en uppdelning av muslimer I norr och fransktalande kristna I söder. Islam är den absolut största religionen I landet och utövas av ca 90 % av befolkningen.

Sedan drygt 5 år finns flera rebellgrupper. Var och varannan vecka förekommer attacker mestadels i norra delen av landet – dessa riktar sej ofta mot polis eller militära mål. Regeringen i landet får anses som svag. Tar inga eller få initiativ för att förbättra situationen. De stridande grupperna slåss även om makten över en växande knarkhandel i landet. I landet råder religionsfrihet och det är i allmänhet inget motstånd mot de kristna församlingarna. Muslimer som omvänder sej möter oftast ett hårt motstånd från sin familj.

Malierna är ett öppet, gästvänligt och trevligt folk. Ett rikt kulturarv finns. De som inte är jordbrukare försörjer sej på småföretagande eller arbete inom statens administration, eller som anställd inom något av de många projekt som finns i landet.

Från vår församling är vi med och stödjer nationella samfundet EEADM och några av deras pastorer som arbetar med små och nystartade församlingar. De arbetar under mycket svåra och fattiga förhållande med att undervisa i kristen tro och att hjälpa fattiga människor.
Vi stödjer också arbetet med kvinnogrupper. Där det handla om att undervisa i kristen tro, hälsovård, föräldraskap, byutveckling m.m.