Grunden för vår mission är det uppdrag som Jesus själv gav.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19)

Jesus sa också: Allt vad ni har gjort mot en av mina minsta det har ni gjort mot mig. (Matt 25:40)

Vår församling vill göra något för människor i andra länder genom sociala och evangeliska insatser. Detta innebär för oss:

  • Att hjälpa fattiga, utnyttjade och många gånger föräldralösa barn i Honduras till ett människovärdigt liv
  • Stöd till församlingar/kyrkor i Mali som arbeta under mycket svåra och fattiga förhållande. Samt stöd till kvinnogrupper som arbetar med utbildning.

Läs mer om vårt arbete i:
– Honduras
– Mali