Samtalstjänst i församling finns för att möta våra behov av att tala om livet.

Vi bär på många frågor, känslor och funderingar och ibland behöver vi prata med någon om det. Kanske har man hamnat i en kris eller i problem av olika slag. Då är det gott att få dela sin börda med någon som vill lyssna. I vår samtalstjänst vill vi möta dina behov genom att lyssna på din berättelse och du får dela det som är viktigt för dig och tillsammans samtalar vi om det. Vi ingår i ett nätverk av själavårdare i Södra Vätterbygden vilket innebär att det finns möjlighet att hänvisa till andra själavårdare enligt önskemål.

Det handlar inte om psykolog- eller kuratorssamtal, utan om själavårdande samtal som skall vara ett stöd och en hjälp för dig en bit på din livsvandring.

Samtalet förblir mellan er två, själavårdaren har tystnadsplikt. Det kostar inget.

Det hjälper att prata med någon som lyssnar.

Önskar du samtal hör av dig till församlingens pastor Rebecka Wiberg så leds du
rätt
.