pktaberg
pktaberg1
pktaberg2
pktaberg3
pktaberg4
previous arrow
next arrow

Grunden till Pingstförsamlingen Norrahammar – Taberg lades 1926, då en grupp bibeltrogna samlades i Norrahammars Missionshus för andakter. Ett par år senare förflyttades samlingarna till Folkets Hus i Norrahammar och Godtemplarlokalen i Taberg. Templarlokalen låg vid parkeringen mitt emot dagens ICA-affär.

Den första gudstjänstlokalen, Norrahammar

Efter att gruppen växt ytterligare blev den senare en utpost till Filadelfia i Jönköping, nuvarande Pingstförsamlingen. Under tiden som utpost byggde man en egen gudstjänstlokal i Norrahammar. 1944 togs beslutet att bilda en egen församling vid namn Filadelfiaförsamlingen Norrahammar-Taberg Samma år antogs församlingens första missionär, Elsa Gustavsson i Mexico. Omkring tio år senare byggdes en egen kyrklokal i Taberg. 2002 såldes kyrkan i Norrahammar och verksamheten bedrivs nu främst i kyrkan i Taberg.

Idag är församlingen fylld av människor i olika åldrar. Vi drivs av en dröm att alla generationer ska kunna mötas och är särskilt glada över många barnfamiljer. En av våra utmaningar just nu är att göra vår kyrka till en kyrka för alla.

Vi tillhör Pingströrelsen som är en världsvid rörelse med ca 105 miljoner medlemmar. Rörelsen växer med en oerhörd hastighet. Sedan mitten av 1960-talet har mycket av det som anses vara typiskt för Pingströrelse, nämligen betoning av det övernaturliga och mottagandet av de så kallade andliga nådegåvorna, välkomnats också av stora delar av den övriga kristenheten. I denna storfamilj räknas cirka en halv miljard kristna ingå.
I Sverige är alla församlingar fristående och självbestämmande. Pingströrelsen i Sverige har ca 84000 medlemmar i 480 församlingar.

Mer information hittar man på www.pingst.se

Församlingens första    
 pastor, Nils Sjöholm 

Pastorer genom åren

Nils Sjöholm1943-1948
Algot Sjöström1948-1952
Peter Nielsen1952-1956
Manfred Johansson1956- 1958
Axel Petterson1958-1963
Erik Göransson1963-1967
Einar Gustavsson1967-1968
Martin Berggren1968-1971
Åke Erixon1971-1977
Ivar Bagler – vakans1978-1978
Ingvar Knuuth1978-1981
Roland Magnusson – vakans1982-1982
Thomas Henning1982-1992
Per Lilja – vakans1992-1992
Nils Jarstig1992-1993
Jan-Åke Karlsson1993-2002
Daniel Lilja – vakans2003-2004
Mattias Gustafsson2004-2011
Daniel Holmgren2012-2021
Rebecka Wiberg 2021-