Församlingen har en gemensam teologisk hållning och värdegrund som grund för församlingens gemenskap vilken bygger på att Bibeln är Guds ord till människan.

Vi hänvisar till de klassiska trosbekännelserna (apostoliska och nicaenska) samt till de trosbekännelser som finns inom den internationella och den europeiska pingströrelsen.

Viktiga bibelord:
”Hela skriften är inspirerad av Gud, och det finns inget som kan mätas med den, när det gäller att undervisa oss om vad som är sant och lära oss att förstå vad som är orätt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill..”
2 Tim.3:16-17. (Parafras. Levande Bibeln)

De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.”
Apg. 2:41 – 42

Apostoliska

• Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen

• Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himlens och jordens skapare.

• Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.