Varmt välkommen att delta i vår ungdomsverksamhet! Vi bygger till stor del ungdomsverksamhet ihop med de övriga kyrkorna i vår dal. Följ knappen ”Gemensamma ungodmsarbetet” för att läsa mer om vad vi som kyrkor gör tillsammans.

Vår önskan är att ungdomar i våra verksamheter ska få känna sig sedda, välkomnade, få ha roligt och ges möjlighet och utrymme att möta Gud och lära sig mer om Honom och Hans ord.

Har du frågor eller vill veta mer om vilka verksamheter som finns för ungdomar? Hör av dig till Julia Magnusson, ungdomsledare i församlingen.