Pingstkyrkan i Taberg är en frikyrka som har funnits i 70 år och ligger mitt i centrum.

Vi tillhör Pingströrelsen (pingst.se) här i Sverige.

Alla är varmt välkomna till de olika samlingarna vi har. Du behöver inte vara medlem
för att få vara med i de olika aktiviteterna och inte heller måste du tro på Gud.

Kom och gör ett besök eller ta kontakt med oss!

Läs mer om vår tro!

Varmt välkommen!    

 Vision – Plats för alla tillsammans med Jesus

PLATS – vi vill vara en mötesplats där människor med olika behov, bakgrund och livssituation känner sig hemma

Där två eller tre är församlade i mitt namn så är jag mitt ibland dom

Matteus 18:20

TILLSAMMANS – vill vi göra kyrka! Här vill vi vara trygga, vill ge varandra av vår tid, vill uppmuntra varandra, vill vara beredda på det Jesus vill göra i våra liv, vill uppleva saker tillsammans

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Joh 1:7

JESUS – vill vi lära känna, vill växa i vår gemenskap med honom och visa på vem han är, vi vill sprida glädje och Guds kärlek

 Jesus sa: ”Jag är vägen sanningen och livet”

Johannes 14:6