Gudstjänster är våra viktigaste samlingar och vårt hjärta i församlingen. Det har vi på söndagar eftersom vi kallar det för herrens dag då Jesus uppstod på en söndag och det som på något sätt visar mest av allt att vi är en församling, en kyrka. Vi möts kl 10:00 då vi firar Gudstjänst för det är en fest. Det är också en familjehögtid eftersom församlingen ses som en familj. Vi sjunger till och om Gud, ber, läser ur Bibeln, samlar in pengar och lyssnar till predikan, allt i syfte att ära Gud. Vi har också söndagsskola. Här heter det Kompisklubben och är för alla barn från 3 år och uppåt. Ibland har vi församlingsmöte direkt efteråt. Det är ett möte där vi tar upp olika angelägenheter som rör vår verksamhet.

En söndag i månaden firar vi också nattvard till. En Gudstjänst karaktäriseras av glädje och frihet. Vi sjunger både gammalt och nytt som ett uttryck att vi både tillhör ett historiskt sammanhang men också utvecklas med tiden vi lever i. Förkunnelsens syfte är att kunna vara så pass fördjupad i Bibeltexternas sammanhang men samtidigt modern och relevant för att man skall kunna ta till sig det här och nu. Gudstjänsten är offentlig och öppen för alla och man förbinder sig inte till någonting genom att komma på ett besök.