Söndagar för alla generationer

Söndagen är en viktig dag för vår församling eftersom det är då vi firar gudstjänst tillsammans! Vi firar gudstjänst i kyrkan 10:00 med sång, predikan, bön & söndagsskolan Kompisklubben. Efter gudstjänsten fortsätter vi gemenskapen med fika!

En gång i månaden firar vi en annan typ av gudstjänst, Supersöndag eller Hemkyrka. Läs mer nedan om de olika gudstjänsterna och se vår kalender för att veta vad för gudstjänst vi firar på söndag!