Dessa gudstjänster  är för hela familjen och det pågår ca 50 minuter. Vi har familjegudsjänst någon gång per termin med olika inslag av drama, lek, musik och sång. Här vill vi att många är med och tillsammans firar vi gudstjänst.