En samling som sker i området Grälebo en lördag varje månad, där vi möter barn och unga som är boende där. Vi leker, fikar har drama sång och olika aktiviteter.