Hjärtstartare

Det finns en hjärtstartare i kyrkans foajé. Den finns som en möjlighet att rädda liv och skall kunna skötas främst av mötesvärdarna och de som har fått utbildning till det. Information på fönstret vid entrén utåt finns också för allmänheten att använda om behov i anslutande närhet finns.