Ibland samlas vi till gudstjänst i hemmen, som vi kallar Hemkyrka. Gudstjänsten firas på söndagen 16:00-18:15 i olika värdhem. På hemkyrka är fokuset att växa i tro och att få ta del av god gemenskap.

I hemmen kommer vi lite närmare varandra, och det kan därför upplevas enklare att dela såväl livet som tron med varandra. På Hemkyrka får vi ta del av en kort inspelad undervisning innan vi samtalar kring frågor och ber tillsammans.

Det finns flera olika Hemkyrkor i församlingen, för alla olika generationer. Vill du vara med i en? Hör av dig till Rebecka Wiberg, så hjälper hon dig vidare. Varmt välkommen med!

FAMILJE-HEMKYRKA

Det finns en Hemkyrka för barnfamiljer med barn 0-12 år. Vi gör gudstjänsten på ett lite annat sätt där både barn och föräldrar förhoppningsvis får ta del av både god gemenskap och värdefull undervisning. Varmt välkommen att vara med i den! Hör av dig till Jonna Almhill, barn- & familjeledare.